Spring naar de inhoud

Uurrooster

Dokter Fien Van Stappen

Dokter Fien werkt op dinsdagnamiddag voor het ICHO (Interuniversitair centrum voor Huisartsenopleiding), waar ze werkt alst STACO (stagecoördinator) voor huisartsen in opleiding.

Er zijn dan ook geen consultatiemomenten op dinsdagnamiddag en -avond.

In dringende gevallen kan je haar wel telefonisch bereiken en wordt er samen naar een oplossing gezocht. Op andere weekdagen zijn er consultaties mogelijk elke voor- en namiddag/avond op afspraak.

Zijn er geen vrije momenten meer beschikbaar in de agenda? Dan kan je telefonisch contact opnemen voor een afspraak op dezelfde dag via 09 324 31 51.

Wil je graag een huisbezoek aanvragen? Doe dat dan liefst telefonisch op het nummer 09 324 31 51 voor 10 uur ‘s ochtends. Zo krijgen we alles vlot georganiseerd en kunnen we jou zo goed mogelijk helpen. 

 

Goed om te weten

1. Consultaties zijn altijd op afspraak. Maak één afspraak per persoon. Denk je meer tijd dan gewoonlijk nodig te hebben? Maak dan twee afspraken. Zo kan ik voldoende tijd voor jou voorzien. 

2. Ik schrijf geen voorschriften op basis van telefonisch of schriftelijk contact. Vraag voldoende voorschriften voor de komende drie maanden wanneer je op consultatie komt. Maak ook voor het invullen van attesten (logopedie-attesten, verzekeringsattesten, geschiktheidsattesten,…) steeds een afspraak. 

Als arts is het niet toegelaten door het RIZIV om attesten of medicatievoorschriften af te leveren zonder een fysiek contact. Het vereist immers een onderzoek en draagt bij tot de goede opvolging.

3. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die zich écht niet kunnen verplaatsen naar de praktijk.  In het kabinet zijn de onderzoeksmogelijkheden beter en hebben we inzage in jouw medisch dossier.

4. Gebruik onze afsprakentool op deze website om jouw afspraak in te plannen in plaats van een mailtje te sturen. Ook voorschriften kunnen niet per mail worden aangevraagd.

5. Laat de telefoonlijnen zoveel mogelijk vrij, zodat we iedereen van de best mogelijke zorg kunnen voorzien, zonder afleidingen. Maak voor het bespreken van resultaten een afspraak. Bellen voor een huisbezoek doe je liefst voor 10 uur ‘s ochtends. 

Verlof

/